OUR CLASS

เลือกคลาสที่คุณสนใจ

คลาสของเราแบ่งตามอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี


BOOKING

0626854146

CALL

0625936246

CALL XBaby - 1 Year old
Wed
10.00 - 10.40
ROOM 1
Fri
11.20 - 12.00
ROOM 1
TIMETABLE

Foundation

เน้นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กแรกเกิดแบบองค์รวม ผ่านประสบการณ์การเล่นและเรียนรู้ที่สนุกสนานในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและอบอุ่นด้วยการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกตั้งแต่แรกเกิดจากการทำกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวซึ่งถูกวิจัยขึ้นมาเพื่อโฟกัสการปฏิสัมพันธ์ของเด็กทารกกับอุปกรณ์ดนตรี สิ่งของต่างๆ รวมไปถึงผู้คนรอบตัวได้อย่างสมวัยโดยใช้ดนตรีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทุกรูปแบบ. Stimulating, fun experiences perfectly balance with relaxing, bonding moments in classes for our youngest learners. It all flows seamlessly through our research-based activities focused on appropriate early childhood interaction with music at the center of all sorts of learning!